معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور خبر داد:

ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه های علمیه خواهران با حضور مدیران استانی/ شاکله حوزه های علمیه خواهران باید برنامه‌ریز و اندیشه‌ورز شود

شناسه خبر : 103253

1399/11/19

تعداد بازدید : 1093

ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه های علمیه خواهران با حضور مدیران استانی/ شاکله حوزه های علمیه خواهران باید برنامه‌ریز و اندیشه‌ورز شود
معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور از راه اندازی کارگروه‌ها و هیئت های هم اندیشی و اندیشه ورز در حوزه های علمیه خواهران خبر داد و گفت: ضرورت تشکیل کارگروه ها از این جهت است که ما بتوانیم شاکله حوزه های علمیه خواهران را به شاکله ای برنامه ریز و اندیشه ورز برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران(کوثر)، حجت الاسلام سید محمد واحدی با اشاره به راه اندازی کارگروه‌ها و هیئت های هم اندیشی و اندیشه ورزی در حوزه های علمیه خواهران، اظهار داشت: اعضای این کارگروه ها را مدیران استانی تشکیل می دهند.

وی افزود: وظایف این کارگروه ها، هم اندیشی و اندیشه ورزی در مورد برخی موضوعات مهم با هدف ارتقاء جایگاه حوزه های علمیه خواهران و تصمیم گیری یا تصمیم سازی در این زمینه است.

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: ضرورت تشکیل کارگروه ها از این جهت است که ما بتوانیم شاکله حوزه های علمیه خواهران را به شاکله ای برنامه ریز و اندیشه ورز برسانیم.

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مدیران، اساتید، کادر و نیروهای ارزشمند استانی

وی با بیان این که هدف دیگر ما از تشکیل هیئت های اندیشه ورز استفاده حداکثری از ظرفیت مدیران، اساتید، کادر و نیروهای ارزشمند استانی است، تا از تجربیات این افراد در اندیشه وزی و هم افزایی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت ها می تواند ما را در تصمیم گیری و تصمیم سازی بهتر کمک کند.

حجت الاسلام واحدی گفت: تشکیل هیئت های اندیشه ورز هم موجب حرکت برای مدیریت های استانی خواهد بود و هم دستاوردهای بسیاری برای ستاد مرکز حوزه های علمیه خواهران خواهد داشت.

وی بیان داشت: مجموعه این فعالیت ها کمک می کند ما شاهد توسعه نیروهای هم فکر و تصمیم ساز باشیم و تصمیم گیری مشارکتی را به حداکثر رسانده و دامنه این تصمیم گیری را از ستاد مرکز به مدیریت های استانی تعمیم دهیم.

تشکیل چهار گروه اندیشه وزر با حضور مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به این که کارگروه های همفکری و اندیشه ورز متشکل از مدیران 28 استان تحت اشراف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران هستند، افزود: این مدیران استانی برنامه های 500 مدرسه علمیه خواهران را تدبیر می کنند و لازم بود با یک منطق مناسب از این ظرفیت ارزشمند در اندیشه ورزی و هم افزایی استفاده کنیم. لذا چهار کارگروه تشکیل شد.

وی ادامه داد: هر کارگروه یک دبیر، یک دبیر اجرایی و همین طور یک نماینده ستاد از مرکز دارد و شیوه کار به این صورت است که موضوعات مختلفی از ستاد که نیاز به همفکری و هم اندیشی دارد برای این کارگروه ها ارسال می شود و آنها مسئولیت دارند نظام مسائل حوزه های علمیه خواهران را استخراج کرده و در باب موضوعات به گفت و گو و هم اندیشی بنشینند.

چشم انداز آینده هیئت های هم اندیشی و اندیشه ورز

حجت الاسلام واحدی با اشاره به چشم انداز آینده هیئت های هم اندیشی و اندیشه ورز، بیان داشت: در این راستا کلان راهبردی برای ارتقاء جایگاه مدیران و مدیریت های استانی در تمدن سازی نوین و همچنین فعال سازی مدیریت های استانی در ایفای نقش برای تمدن سازی اسلامی از طریق برنامه های تحولی تعریف شده است.

وی افزود: این کلان راهبرد به صورت مقطعی و در فازهای مختلف تعریف شده و یکی از فازها انتخاب مدیران استانی با شایستگی های مختلف تمدن ساز و مدیران تحول گرا بود که قدرت و مدیریت تغییر داشته باشند.

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان این که در فاز دوم تلاش شد هم گرایی ها براساس آموزش های لازم برای مدیریت های استانی تعریف شود، خاطرنشان کرد: فاز سوم نیز راهبرد ایجاد طرحی به نام طرح ارتباط و ارتقاء بود به این صورت که کارهای هم اندیشی در حد تعریف شده خود، اجرا شود؛ لذا بعد از طی شدن این سه فاز و تجربه و تمرین لازم برای ایجاد هیئت های هم افزا و اندیشه ورز، در فاز چهارم این هیئت ها ایجاد شد.

اثرگذاری حداکثری مدیران استانی در تمدن سازی نوین اسلامی

وی ادامه داد: در چشم انداز آینده در صدد هستیم اثرگذاری مدیران استانی را در تمدن سازی نوین اسلامی به حداکثر برسانیم.

حجت الاسلام واحدی با بیان این که هر هیئت اندیشه ورز می تواند کارگروه های مختلفی متشکل از اساتید، کادر در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هر بخشی که نیازمند به هم اندیشی و همفکری دارد، ایجاد کند، گفت: برای بهره وری بیشتر هیئت های اندیشه ورز چهارگانه، یک کارگروه هماهنگ سازی با حضور چهار دبیر هیئت های اندیشه ورز تعریف شده که دبیران بتوانند به طور منظم، هماهنگ و با یک منطق و روش واحد کارها را دنبال کنند.

وی افزود: دبیرخانه ای نیز در ستاد مرکز برای هیئت های اندیشه ورز طراحی شده که این دبیرخانه باید تلاش کند، حداکثر ارتباط بین ستاد و هیئت ها را فراهم کند و همین طور اندیشه هایی که در این هیئت های هم اندیشی به دست می آید را در مجاری ستاد به جریان بیندازد.

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور در پایان اظهار کرد: امیدواریم تصمیم سازی های این کارگروه ها و هیئت های اندیشه ورز، اثرگذار در سازمان باشد.