استاد و کارشناس سیاسی:

حوزه علمیه و انقلاب، نسبتی ذاتی، متصل و پیوسته دارند

شناسه خبر : 103761

1399/11/27

تعداد بازدید : 42

حوزه علمیه و انقلاب، نسبتی ذاتی، متصل و پیوسته دارند
استاد و کارشناس سیاسی، نسبت بین حوزه علمیه و انقلاب اسلامی را ذاتی، متصل و پیوسته توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری کوثر از یزد، آقای خوانساری در مراسم مجازی مدرسه علمیه الزهرا (سلام الله علیها) یزد با عنوان «حوزه انقلابی و انقلابی گری در حوزه»، کسب معرفت نسبت به احکام و مبانی دین مبین اسلام و تعهّد در تحقّق احکام را دو ویژگی بارز حوزه های علمیه ذکر کرد.

کارشناس علوم سیاسی، در این مراسم مجازی با اشاره به تربیت مبلغان برای انجام وظیفه تحقّق دین در جامعه و جامع و کامل بودن اسلام برای تضمین سعادت دنیوی و اخروی، اسلام را دینی دارای چهارچوب و ایدئولوژی معرفی کرد که برای اجرای احکام آن، نیاز به قدرت و حاکمیت است، پس معرفی آن به عنوان یک دین فردی، عرفان فردی یا قشری را ناپسند و نقش علمای دین را در این زمینه، غیر قابل انکار دانست.

آقای خوانساری پس از تعریف انقلاب به تحوّل و دگرگونی و تأکید بر لزوم «اسلامی بودن» در این تعریف، اظهار داشت: انقلاب در حوزه به معنای ساختار شکنی و از بین بردن خطوط اصلی و قدیمی، همچون اجتهاد و تواضع نیست. چون اجتهاد، ابزار دستیابی به احکام دین از طریق کتاب، عقل و سنت و تواضع به معنای فروتنی در برابر حق، منطق، علم و در مقابل مردم و صاحبان علم و تقواست.

وی در ادامه، انقلابی گری را یک مشی صحیح، عاقلانه، پر انگیزه، پر امید و شجاعانه به سمت اهداف بلند و والا برشمرد و با تقسیم حوزه انقلابی به دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، آن دو را در برخاستن از ذات اسلام و پیاده کردن احکام الهی، مشترک دانست.

کارشناس سیاسی، در بیان وجه افتراق حوزه ی قبل و بعد از انقلاب، گفت: دغدغه حوزه، قبل از انقلاب،تقابل، تعارض و مبارزه با سیستم حاکم و بیرون راندن سلطنت فاسد پهلوی از پایگاه تشیع بود در حالی که بعد از انقلاب، حوزه در کنار حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامی بلکه حامی و تغذیه کننده فکری، عملی، اندیشه ای و رفتاری انقلاب است.

آقای خوانساری، تکیه گاه انقلاب بودن، ملجأ و پاسخگوی جهانی و تمدنی بودن را از دیگر وجوه افتراق حوزه بعد از انقلاب نسبت به حوزه ی قبل از پیروزی انقلاب بیان نمود و تأکید کرد: تأثیر گذاری حوزه و انقلاب بر  یکدیگر، دو طرفه و دو سویه بوده است.

وی، تدوین مبانی فکری انقلاب، خاستگاه رهبری، منشأ تربیت و هدیه رهبری دینی به جامعه، سازمان دهی و بسیج مردم و تکیه گاه بودن برای استقلال را از جمله تأثیرات حوزه بر انقلاب اسلامی مطرح نمود به گونه ای که هیچ نهادی به این اندازه نقش نداشته است.

کارشناس سیاسی، اهدای آزادی عمل، توسعه و تعمیق کارکرد حوزه ها، کمک به ساختارمند شدن حوزه، اصلاح و شکوفایی این مراکز و رفع معایب و نواقص، کارآمدی بیشتر در سطح جامعه و ... را از جمله تأثیرات انقلاب اسلامی بر حوزه عنوان نمود و افزود: انقلاب اسلامی، مرجعیت حوزه ها را به رسمیت شناخت و در همه ارکان نظام، حوزه به عنوان مرکز فکری شناخته شد.

آقای خوانساری، متصف بودن به تقوا (در همه ابعاد)، شناخت مبانی انقلاب اسلامی بنا بر توصیه مقام معظم رهبری، دشمن شناسی، پایبندی به وحدت کلمه، خودسازی، عدالت جویی، اعتقاد به محوری بودن مردم، بازشناسی اسلام ناب از اسلام آمریکایی، حمایت از مظلومان، زمان شناس بودن و تشخیص وظیفه در شرایط مختلف را از ویژگی های بارز حوزه انقلابی دانست.

وی در پایان، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را اصلی ترین شاخصه ی حوزه انقلابی، ذکر نمود و خاطرنشان کرد: برای اداره جامعه بر طبق حاکمیت اسلام، باید به این مهم ایمان و اعتقاد راسخ داشت.