مبلغ دینی حوزه علمیه خواهران استان فارس:

رجب نقطه عطف عبودیت و خودسازی است

شناسه خبر : 103951

1399/12/04

تعداد بازدید : 247

رجب نقطه عطف عبودیت و خودسازی است
مبلغ دینی حوزه گفت: ماه رجب، ماه شست وشوی دل و جان از زنگارهای غفلت و نقطه عطف عبودیت و خود سازی است.

به گزارش پایگاه خبری _ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، خانم صدیقه قلتاش در نشست اخلاقی که با حضور طلاب مدرسه علمیه الزهرا ( سلام الله علیها ) آباده طشک برگزار شد، اظهار کرد: رجب ماه خود سازی وتوشه گرفتن است که نباید فضیلت آن را به فراموشی سپرد زیرا در میان ماه های دوازده گانه از حرمت وقداستی ویژه برخورداربوده و یکی از چهار ماه حرام که در قرآن کریم از آن نام برده شده است همین ماه رجب است.

وی افزود: ماه رجب فصل روییدن جوانه های عاشقانه زیستن وماه شست وشوی دل وجان از گناهان است فضیلت ها وثواب هایی که برای روزه داری در ماه رجب ذکر شده آنقدر زیاد وقابل عنایت  که غفلت از آن باعث زیان می شود.

این مبلغ دینی عنوان کرد: کسی که می خواهد به تصویه درون بپردازد لازم است که برای دستیابی به خرسندی خداوند، تمامی توان خود را به کار گیردبرای خالص نمودن اعمال خویش ومصون نگه داشتن آن ها از هرگزندی در ایام ماه رجب مبادرت ورزد.

وی با اشاره به ارزش واهمیت ماه رجب بیان داشت: ماه رجب حاوی ارزش های معنوی وفواید ملکوتی است که متاسفانه به تدریج سنت حسنه توجه به قداست ایام سال در نزد مردم کم می شود و رو به تحلیل می رود، در گذشته در زندگی مردم وبه خصوص اهل ایمان وتقوا این آداب روحانی جاری بود وفرزندان با انس نسبت به چنین مواقعی تربیت شده، طراوت و عطر اذکار و عبادات ومراسم معنوی ماه رجب با رگ و پوست خانواده ها عجین شده بود.

وی در آخربیان کرد: ماه رجب نعمت بزرگی است که باید از آن بهره فراوان برده وشب  و روزهای آن را غنیمت بشماریم عبادت ونیایش، نماز وروزه، دعا و صلوات وسرانجام به یاد خدا بودن وتذکر در این ماه خجسته لذتی دیگر دارد اگر یک روز از این ماه را با خلوص نیت وبا توجه قلب روزه بگیریم مستوجب رضوان بزرگ الهی خواهیم بود.