رئیس انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه:

خواهران می توانند در عرصه های علمی و مدیریتی فعال ظاهر شوند

شناسه خبر : 104157

1399/12/03

تعداد بازدید : 77

خواهران می توانند در عرصه های علمی و مدیریتی فعال ظاهر شوند
رئیس انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه با تأکید بر این که باید خواهران را رشد داده و کارها را به خود آنها سپرد، گفت: خواهران می توانند در عرصه های علمی و مدیریتی فعال ظاهر شوند.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران(کوثر)، حجت اسلام والمسلمین محمدرضا ضمیری در نشست علمی «تحول در حوزه های علمیه خواهران با تمرکز بر رویکرد اجتماعی» که شب سوم اسفندماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد، به پیشران های مورد نیاز تحول در حوزه های علمیه خواهران اشاره کرد و اظهار داشت: باید بدانیم که تحول با تغییر متفاوت است و تغییرات در یک مقیاس اندک رخ می دهد ولی تحول در ساختارها و نهادهای بزرگ صورت می پذیرد.

وی اعتقاد به توانمندی خواهران در عرصه های علمی و تخصصی، فراهم سازی امکانات لازم برای تحول، سپردن برخی از امور خواهران به خود آنها، نگاه حداکثری به حضور خواهران در جامعه و مدنظر قراردادن آموزه های اسلامی و رهایی از نگاه فمنیستی را برخی از پیشران های تحولی در حوزه های علمیه خواهران برشمرد.

رئیس انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه با تأکید بر این که باید خواهران را رشد داده و کارها را به خود آنها سپرد، افزود: خواهران می توانند در عرصه های علمی و مدیریتی فعال ظاهر شوند.

وی رشد آموزشی خواهران طلبه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: تقویت پژوهش در حوزه های علمیه خواهران و مشارکت بانوان در امر تدوین کتب باید در دستور کار قرار بگیرد.

حجت اسلام والمسلمین ضمیری خاطرنشان کرد: توسعه رشته های آموزشی در حوزه های علمیه خواهران حرکت خوب و رو به جلویی است و جا دارد رشته های علوم انسانی اسلامی مثل جامعه شناسی، روانشناسی و ... نیز مورد اهتمام باشد.

وی در پایان پیگیری ایده هیئت علمی یا وجود تعدادی استاد ثابت در مدارس علمیه خواهران را ضروری دانست و این امر را حرکتی به سوی تعالی توصیف کرد.