بانوان طلبه اصفهانی با مهارت پایان نامه نویسی آشنا شدند

شناسه خبر : 114466

1400/09/01

تعداد بازدید : 17

بانوان طلبه اصفهانی با مهارت پایان نامه نویسی آشنا شدند
نشست برخط پژوهشی با عنوان «مهارت آموزش عدم تکراری بودن موضوع» در مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران،خانم لیلاسادات داودی، استاد حوزه علمیه خواهران اصفهان، در نشست برخط پژوهشی با عنوان "مهارت آموزش عدم تکراری بودن موضوع"، در جمع طلاب مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان، به معرفی و بررسی ویژگی ها و خصوصیات مهم ترین سایت های معتبر برای نوشتن پایان نامه یا مقاله پرداخت.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مقاله ای با موضوع خود یا نزدیک به آن پیدا کنیم و در کل ببینیم موضوع ما تکراری است یا خیر، می توانیم به سایت های علمی معتبر مراجعه کنیم و مقاله ها را مشاهده کنیم.

استاد حوزه خواهران بیان کرد: برای اینکه از تکراری یا عدم تکراری بودن موضوع اطلاع پیدا کنیم باید به کلید واژه های موضوع خود دسترسی داشته باشیم. کلید واژه ها را به صورت مترادف و متضاد جستجو کنیم.

وی در پایان با آموزش روش پیدا کردن منابع به دانش پژوهان، اظهار کرد: پیشینه موضوعات را خوانده و برای دسترسی به منابع آخر پایان نامه ها را مشاهده کنند.