مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد:

لزوم شناسایی، ساماندهی و ارتقای مهارتی مبلغین در کانون های دانش آموختگان

شناسه خبر : 114602

1400/09/02

تعداد بازدید : 43

لزوم شناسایی، ساماندهی و ارتقای مهارتی مبلغین در کانون های دانش آموختگان
مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران، بر لزوم شناسایی و ساماندهی مبلغین، ظرفیت سنجی نوع فعالیت آنان و ارتقای مهارتی مبلغین در کانون های دانش آموختگان در مدارس علمیه خواهران تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، نشست تبیین جایگاه کانون های دانش اموختگان با هدف تبیین کارکردهای کانون های دانش آموختگان، با حضور مدیران و معاونین فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان کرمان و با سخنرانی آقای برگستان برگزار شد.

مدیر کل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران، در آغاز این نشست به تبیین نقش و اهمیت کانون دانش آموختگان در مدارس علمیه خواهران  پرداخت و اظهار داشت: هدف از تشکیل این کانون ها، ایجاد مجموعه مردم نهاد با قابلیت ورود به عرصه های مختلف اجتماعی هر شهرستان جهت اجرای طرح هایی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی است که این امر با فعالیت جهادی دانش آموختگان مدارس علمیه  صورت می پذیرد.

وی همچنین بیان داشت: مدیران و معاونان فرهنگی باید برای تحقق اهداف این کانون ها، سه عملکرد مهم از جمله شناسایی و ساماندهی مبلغین، ظرفیت سنجی نوع فعالیت آنان و ارتقای مهارتی مبلغین را در دستور کار خود قرار دهند تا کانونی موفق و فعال در استان راه اندازی گردد.

آقای برگستان در ادامه به نقش مسئولیت خود در برابر این کانون ها اشاره کرد و اظهار داشت: در یکی از بندهای اساس نامه این کانون ها، آسیب های اجتماعی آمده است که این کانون ها باید برای رفع علت آسیب های اجتماعی به نهادهای مربوطه مراجعه و با همکاری آن ها در رفع این آسیب ها کوشا باشند و نقش ما تسهیل گری و راهنمایی این کانون هاست.

وی در پایان به نحوه تعامل مدارس با این کانون ها اشاره کرد و گفت: دانش آموختگان خروجی مدارس بوده و هرچه فعال تر باشند، در جذب ورودی های مدارس علمیه تاثیر بسزایی خواهند داشت.