رئیس دانشکده علوم‌ تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی:

کتابخوانی یکی از راه‌های کنترل استرس است

شناسه خبر : 114649

1400/09/03

تعداد بازدید : 14

کتابخوانی یکی از راه‌های کنترل استرس است
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، با اشاره به ارتباط کتابخوانی با پژوهش اظهار داشت: کتابخوانی و پژوهش در بُعد شخصیتی انسان اثرگذار بوده و به‌طورقطع یکی از راه‌های کنترل استرس می‌باشد.

به‌گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، آقای محمد نریمانی در نشست علمی مدرسه علمیه عالی الزهراء(سلام‌الله‌علیها) اردبیل که با موضوع "کتابخوانی و رابطه آن با پژوهش" برگزار شد، اظهار داشت: در تبیین ارتباط بین کتابخوانی و پژوهش باید به جایگاه کتابخوانی و فوائد پژوهش پرداخت چراکه بدون شناخت این دو امر امکان برقراری ارتباط بین کتابخوانی و پژوهش وجود ندارد.

وی در تشریح جایگاه کتابخوانی تصریح کرد: بُعد شخصیتی و روحی انسان متأثر از کتابخوانی است و مطالعه در تغییر و ارتقاء شخصیت انسان اثر مستقیم دارد.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان ابعاد مختلف شخصیت انسان، به تأثیر مطالعه بر بُعد هیجانی اشاره کرد و گفت: افسردگی و استرس، معضل جامعه امروزی است و یکی از روش‌های درمان این دو معضل در روان‌شناسی، مطالعه کتاب یا به عبارتی کتاب درمانی است.

آقای نریمانی در رابطه با تأثیر مطالعه بر بُعد "شناختی" شخصیت بیان کرد: فکرکردن لازمه زندگی انسان بوده و به زندگی او جهت می‌دهد و بی‌شک تقویت حافظه و تفکر تحلیلی و انتقادی در سایه مطالعه بدست می‌آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر پژوهش بر شخصیت انسان اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهش زندگی را از حالت یکنواختی خارج می‌کند و جایگاه انسان را رشد داده و او را ارتقاء می‌دهد.

وی در ادامه مباحث، کتابخوانی را لازمه پژوهش دانست و تصریح کرد: با نگاهی علمی به پژوهش، مشخص می‌شود که مطالعه در تمام مراحل آن از انتخاب ‌عنوان پژوهش تا تدوین محتوای پژوهشی که یک فرآیند است، تأثیر مستقیم دارد.