پژوهشگر حوزوی:

خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل تربیت دینی فرزند در هر جامعه‌ای است

شناسه خبر : 114701

1400/09/04

تعداد بازدید : 49

خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل تربیت دینی فرزند در هر جامعه‌ای است
پژوهشگر حوزه های علمیه خواهران در مقاله ای که در پایگاه استنادی سیویلیکا نمایه شده، به آسیب شناسی تربیت دینی در نهاد خانواده پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، براساس مقاله ارائه شده خانم بانو کمالی، معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه‌الزهرا(س) جنت شهر استان فارس که در پایگاه استنادی سیویلیکا نمایه شده است، «آسیب شناسی تربیت دینی در نهاد خانواده» مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در چکیده این مقاله آورده است:

این مقاله به بررسی موضوع آسیب‌شناسی تربیت دینی در نهاد خانواده می پردازد به این ضرورت که از عوامل گوناگونی در تربیت فرزندان می توان به نقش خانواده اشاره نمود.

بی تردید امروزه از عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزند در هر جامعه ای خانواده ها هستند چرا که از نخستین سال های زندگی با انسان همراه می شوند و اثرات متعددی بر شخصیت افراد می گذارد. البته این تأثیرات گاهی مثبت همچون اجتماعی شدن، افزایش سطح آگاهی افراد و استفاده بهینه از امکانات خواهد بود وگاهی منفی و مخرب است؛ در این میان، بهترین نوع از اقسام آن تربیت دینی است. استفاده از ابزار دین در تربیت فرزندان می تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی آنها شود و آنها را به کمال مطلوب برساند.

منظور از تربیت دینی، تغییر در رفتار و کردار دینی است که کودك و نوجوان را با وظایف و شرایع دینی آشنا می کند؛ مبانی اعتقادی را در آنان رشد می دهد؛ و فطرت الهی و انسانی آنان را بارور می سازد. که از طریق اعطای بینش، التزام قلبی و عملی به فرد، هماهنگ با فطرت و به دور از جبر و فشار، به منظور نیل به سعادت دنیوی و اخروی انجام می‌گیرد.

در راستای تربیت دینی فرزندان آسیب هایی وجود دارد که مانع رشد تربیت صحیح آنها می گردد مانند محیط نامساعد، سهل انگاری، اجبار، سخت گیری، تحقیر، دوگانگی شخصیت والدین و نازپروردگی و ... که در برخی موارد تلاش والدین را در تربیت دینی فرزندان ناکام می گذارند که باید این موانع را شناخت و راهکارهای مقابله با آنان را پیدا کرد.

در راستای این مطالب این مقاله با روشی کتابخانه ای مفهوم شناسی تربیت دینی و آسیب های رفتاری و غیررفتاری تربیت دینی با توجه به قرآن و روایات اسلامی بررسی می شود.