انتشار شماره شانزدهم دوفصلنامه «مطالعات جنسیت و خانواده»

شناسه خبر : 121892

1401/01/31

تعداد بازدید : 122

انتشار شماره شانزدهم دوفصلنامه «مطالعات جنسیت و خانواده»
شماره شانزدهم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات جنسیت و خانواده» پژوهشکده زن و خانواده به صورت الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه های علمیه خواهران، شانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات جنسیت و خانواده» از سوی پژوهشکده زن و خانواده به صورت الکترونیکی منتشر و در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.

این دوفصلنامه به موضوعاتی از قبیل «مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان»، «توجیه و نقد اختصاص سهمیه های مبتنی بر جنسیت برای زنان از منظر حقوق انتخابات پارلمانی؛ مطالعة تطبیقی»، «نقد مقالة(حکم نفقة زن بیوه بر اساس آیة 240 سورة بقره)» ، «تأثير انسجام خانوادگی و گروه همسالان با رفتارهای قلدرانه دانش آموزان» ، «بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با سلامت اجتماعی نوجوانان دختر 15-19 ساله شهر مشهدمقدس» و «خرافه‌گرایی و ارتباط آن با برخی پارامترهای اجتماعی در میان زنان شهر بندرعباس» می‌پردازد.

بخش دیگری از این دوفصلنامه علمی پژوهشی مربوط به چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی است.

چکیده مقالات:

مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان

محمد‌رضا زیبایی‌نژاد، طاهره خزائی

 

توجیه و نقد اختصاص سهمیه های مبتنی بر جنسیت برای زنان از منظر حقوق انتخابات پارلمانی؛ مطالعة تطبیقی 

علی مشهدی

 

نقد مقالة «حکم نفقة زن بیوه بر اساس آیة 240 سورة بقره»

مهدی احمدی

 

تأثير انسجام خانوادگی و گروه همسالان با رفتارهای قلدرانه دانش آموزان

رامین حبیبی کلیبر، صادق صیادی

 

بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با سلامت اجتماعی نوجوانان دختر 15-19 ساله شهر مشهدمقدس

فاطمه حسینی، مهناز امیر‌پور، ملیحه محمد‌پور

 

خرافه‌گرایی و ارتباط آن با برخی پارامترهای اجتماعی در میان زنان شهر بندرعباس

یاسر رستگار، زهرا ولی‌پور


دانلود الکترونیکی مقالات شماره شانزدهم دوفصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات جنسیت و خانواده»