رئیس اداره ارتباطات و تعاملات پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران:

فعالیت‌های علمی پژوهشی استاندارد، پیش نیاز حضور عالمانه و تخصصی در جامعه علمی است

شناسه خبر : 122334

1401/02/18

تعداد بازدید : 275

فعالیت‌های علمی پژوهشی استاندارد، پیش نیاز حضور عالمانه و تخصصی در جامعه علمی است
رئیس اداره ارتباطات و تعاملات پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: حضور عالمانه، آگاهانه و تخصصی در جامعه علمی ملی و فراملی، در پرتو برگزاری فعالیت‌های علمی پژوهشی استاندارد است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، آقای هادی معارفی در گفت و گویی اظهار داشت: حضور عالمانه، آگاهانه و تخصصی در جامعه علمی ملی و فراملی، در پرتو برگزاری فعالیت‌های علمی پژوهشی استاندارد، با رعایت شرایط و به نحو قابل قبول جامعه علمی و بهره مندی از موضوعات و اساتید فرهیخته و دانشمند است.

وی افزود: به عنوان مثال برای ثبت کنفرانس و کنگره علمی، مرکز پژوهشی، نشریه علمی ـ پژوهشی و یا کرسی علمی ـ تخصصی لازم است شرایطی را نسبت به سال تأسیس یا سال اخذ مجوز رشته یا رتبه‌های علمی اساتید هیئت علمی در جامعه علمی مورد توجه قرار داد.

رئیس اداره ارتباطات و تعاملات پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران، ادامه داد: حوزه های علمیه خواهران با قدمتی اندک نیز، برای تقویت کارکرد علمی پژوهشی خود و قرار گرفتن در رصد علمی کشور، می‌طلبد این شرایط را محقق و یا برای دوره گذار راهی دریابد.

وی خاطرنشان کرد: اداره ارتباطات و تعاملات پژوهشی حوزه های علمیه خواهران به منظور دستیابی به مطلوب و رفع کاستی ها، 3 اقدام «هدایت مدارس علمیه به برگزاری فعالیت های علمی پژوهشی استاندارد به صورت مشترک با مؤسسات و نهادها»، «هدایت مدارس علمیه به انجمن های علمی دارای مجوز و اعتبار علمی حوزوی و دانشگاهی» و «هدایت  مدارس علمیه به اندیشکده های فعال جامعه علمی و مدنی» را برای دوره گذار تقویت کارکرد علمی حوزه های علمیه خواهران در دستور کار قرار داده است.

آقای معارفی گفت: این اداره در اقدام اول، هدایت مدارس علمیه به برگزاری فعالیت های علمی پژوهشی استاندارد به صورت مشترک با مؤسسات و نهادهای علمی پژوهشی با سابقه، قابل قبول جامعه علمی، دارای صبغه حوزوی و فعال در حوزه علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی را به عنوان یکی از راهکارهای دوره گذار عنوان کرد و گفت تحقق این اقدام، بیانگر بلوغ علمی ـ پژوهشی حوزه های علمیه خواهران و اسباب آورده علمی و مالی خواهد بود؛ به همین منظور 26 مرکز علمی پژوهشی را با توصیفات مذکور شناسایی و در حال اطلاع رسانی به مدارس علمیه است تا برگزاری فعالیت های پژوهشی استاندارد، خصوصا در قله و تراز علمی بالای فعالیت های پژوهشی، حتی الامکان به صورت مشترک با این مراکز تدبیر و تمشیت شود.

وی افزود: اکنون که انجمن های علمی، راهبری و توسعه مرزهای علم و دانش را به صورت تخصصی و رشته ای عهده دارند و در تولید علم و دستیابی به مرجعیت علمی نقش بسزایی ایفا می کنند، هدایت مدارس علمیه به انجمن های علمی دارای مجوز و اعتبار علمی حوزوی و دانشگاهی می تواند دیگر اقدام راهکاری دوره گذار باشد و گفت: ارتباط و تعامل مدارس علمیه خواهران و استان ها با انجمن های علمی موصوف مذکور، تأمین اساتید فرهیخته و اندیشمند و دستیابی به موضوعات و مسائل مطلوب را تسهیل و تسریع می نماید همچنین برگزاری مشترک فعالیت‌های استاندارد با آنها، لاجرم حضور مؤثر حوزه های علمیه خواهران را در جامعه علمی به همراه خواهد داشت. به همین منظور اطلاعات شناختی این انجمن ها توسط این اداره احصاء و در اختیار مدارس و استان ها قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره ارتباطات و تعاملات پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: اندیشکده های فعال جامعه علمی و مدنی، هدفشان كمك به توسعه و پيشرفت اجتماعي جامعه در ابعاد و سطوح مختلف در تعامل با حکومت و جامعه علمی است و «سیاست پژوهی» و «اثرگذاری سیاستی» را دنبال و پیگیری می کنند، اکنون، هدایت  مدارس علمیه به این اندیشکده ها، می تواند اقدام و راهکاری برای دوره گذار تقویت کارکرد علمی حوزه های علمیه خواهران باشد.

وی اشاره داشت:  ارتباط و تعامل مدارس علمیه خواهران و استان ها با اندیشکده ها، ضمن تأمین اساتید فرهیخته و اندیشمند، دستیابی به موضوعات اثربخش و اثرگستر مسائل اجتماعی را به همراه خواهد شد،  به همین منظور اطلاعات شناختی این اندیشکده ها توسط این اداره احصاء و در اختیار مدارس و استان ها قرار خواهد گرفت.

آقای معارفی در پایان اظهار امیدواری کرد، با برقراری این قبیل ارتباطات و تعاملات توسط مدارس علمیه خواهران و استان ها در دوره گذار، حضور عالمانه، آگاهانه و تخصصی حوزه های علمیه خواهران در جامعه علمی ملی و سپس فراملی به تثبیت برسد.