استاد حوزه مطرح کرد:

لزوم مثبت نگری به رزاق بودن خداوند در مسئله فرزندآوری

شناسه خبر : 123961

1401/03/25

تعداد بازدید : 26

لزوم مثبت نگری به رزاق بودن خداوند در مسئله فرزندآوری
استاد حوزه گفت: با مثبت نگری به رزاق بودن خداوند و به مسئله فرزندآوری نگاه کنیم، آنگاه فرزندان را گل های خوشبوی زندگی می دانیم که با وجود آنها زندگی رنگ زیبای خوشی به خود خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم شریفی، استاد حوزه در سومین نشست از سلسله نشست های جمعیت با موضوع "پدر و مادر بودن حس خوب زندگی"، در جمع طلاب مدرسه علمیه امام حسین(علیه السلام) چالوس بیان کرد: لازمه یک زندگی آرام، نشاط و شادابی است، انسان مثبت نگر همیشه موفق است و نشاط و شادابی او در دیگران تاثیر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به آیات و روایات، متوجه اهمیت شادی و نشاط در زندگی فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی خواهیم شد، شاد بودن یک بحث فیزیولوژیکی و روانشناختی است، حس زیبایی که نشآت گرفته از مغز بوده، یکی از هدیه های خدای رحمان به بندگانش است.

خانم شریفی افزود: منفی نگری از نگاه آیات و روایات مذمت شده و سازمان جهانی بهداشت نیز می خواهد که از منفی نگری و افراد منفی نگر دوری کنید و با مثبت نگری و داشتن خلق و خوی شاد، موجبات شادی خود، خانواده و اطرافیان خود را فراهم کنید.  

وی اظهار کرد: بحث خانواده از مهمترین مباحث به ویژه در این زمان است و امروزه مسئله ازدیاد نسل نیز به آن افزوده شده، اگر منفی نگری را کنار گذاشته و با مثبت نگری به رزاق بودن خداوند و به مسئله فرزندآوری نگاه کنیم آنگاه فرزندان را گلهای خوشبوی زندگی می دانیم که با وجود آنها، زندگی رنگ زیبای خوشی به خود خواهد گرفت.