بازدید معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران از کتابخانه مرکزی این نهاد حوزوی

شناسه خبر : 124010

1401/03/26

تعداد بازدید : 60

بازدید معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران از کتابخانه مرکزی این نهاد حوزوی
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران و هیئت همراه از کتابخانه مرکزی این نهاد حوزوی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های این کتابخانه قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم فاطمه‌کبری متولیان با حضور در کتابخانه مرکزی حوزه های علمیه خواهران ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

در این بازدید بخش های مختلف کتابخانه اعم از تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری، منابع متعدد از جمله پایان نامه‌ها و بخش کتب مرجع و روند کاری سامانه فراکاوش مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، فرآیندهای متعدد کاری در کتابخانه و انواع خدمات متمرکز آن برای ۴۸۱ کتابخانه زیرمجموعه در کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، خانم ها اسکندری مدیر کل پژوهش های تحصیلی و منظری مدیر کل پژوهش های عمومی معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران خانم متولیان، معاون پژوهش را همراهی کردند.