تصحیح اوراق امتحانی نیم سال دوم مدارس علمیه خواهران استان تهران آغاز شد

شناسه خبر : 124102

1401/03/30

تعداد بازدید : 37

تصحیح اوراق امتحانی نیم سال دوم مدارس علمیه خواهران استان تهران آغاز شد
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان تهران از شروع تصحیح اوراق امتحانات متمرکز نیم سال دوم مدارس علمیه خواهران استان تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم ازغندی، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان تهران در گفتگویی بیان داشت: اوراق امتحانات متمرکز نیم سال دوم 1401-1400 در 9 ماده درسی به مدت سه روز متناوب توسط هفت نفر از اساتید مجرب، تصحیح می شود.

وی خاطرنشان کرد: این اوراق متعلق به 42 مدرسه علمیه سطح دو خواهران در استان تهران است که از در رشته های فقه، اصول، احکام عمومی و ادبیات عرب بوده و در محل مدیریت استان در حال تصحیح است.

شایان ذکر است، امتحانات متمرکز و غیرمتمرکز مدارس علمیه خواهران استان تهران، از روز 16 خرداد آغاز شده و تا 9 تیرماه 1401 ادامه دارد.