بانوی طلبه اصفهانی در پایان نامه خود پاسخ می دهد:

آیا اسلام و مکتب امامیه به امنیت و زوایای مختلف آن توجهی داشته است؟

شناسه خبر : 124156

1401/04/01

تعداد بازدید : 28

 آیا اسلام و مکتب امامیه به امنیت و زوایای مختلف آن توجهی داشته است؟
طلبه سطح سه مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان در جلسه دفاع از پایان نامه خود با عنوان «جایگاه فقه امنیت در پرتو آموزه های فقه امامیه»، جایگاه امنیت در دین اسلام را تبیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم زهرا جوادی، طلبه سطح سه مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان، از پایان نامه خود با عنوان «جایگاه فقه امنیت در پرتو آموزه های فقه امامیه» با راهنمایی آقای سیدمحمد هادی مهدوی و داوری حجت الاسلام والمسلمین اکبر خادم الذاکرین دفاع کرد.

خانم جوادی در دفاع از پایان نامه خود گفت: امنیت که در اصطلاح به معنای مصونیت از خطر و تجاوز به حقوق مشروع است، از جمله نیازهای ضروری بشر است که پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی ساختارهای امنیتی جهان بسیار مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به طور ناباورانه سطح عمده از ادبیات امنیتی جهان را کشورهایی تولید نموده اند که خود، نقش بسزایی در برقراری ناامنی در جهان طی سده های اخیر داشتند و با توجه به اینکه فقه به عنوان دانشی که روابط انسانها با خود، خدا، دیگران و محیط اطراف را تنظیم می کند و اسلام دینی است که از ابتدای پیدایش شرایط امنیتی خاصی، نظیر شعب ابی طالب و جنگ های مختلفی را پشت سر گذاشته، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا به طور کل اسلام و به صورت خاص، مکتب امامیه به مقوله امنیت و زوایای مختلف امنیت توجهی داشته است؟

طلبه مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان اظهار داشت: با کاوش در فقه مشخص می‌شود که این دانش به ابعاد مختلف امنیت اشاره کرده است و علاوه بر شش بُعد امنیتی که غرب برای این مساله قائل شده است، بُعد مهم دیگری به نام امنیت اخروی(متعالیه) نیز مطرح می‌کند که در واقع شش بُعد: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی امنیت، به عنوان مقدمه برای دستیابی به امنیت اخروی(متعالیه) است و اشاره به این ابعاد و عوامل تامین کننده و تضعیف کننده هر کدام از آنها در منابع فقه امامیه، یعنی آیات و روایات یافت می شود.

وی گفت: با بررسی آیات و روایات و منابع فقه شیعه مشخص می شود که اسلام به عنوان جامع ترین دین موجود، نه تنها به مقوله امنیت توجه داشته است که به عواملی که موجب تامین امنیت و تضعیف آن در ابعاد مختلف می گردد نیز اشاره نموده است و تحت عنوان احکام شرعی پنجگانه، عمل به آنها را برای انسانها به عنوان وظیفه مطرح کرده است.