معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان همدان خبر داد:

تصحیح اوراق امتحانی مدارس علمیه خواهران استان همدان

شناسه خبر : 124215

1401/04/01

تعداد بازدید : 44

تصحیح اوراق امتحانی مدارس علمیه خواهران استان همدان
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان همدان از تصحیح متمرکز اوراق امتحانی نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مدارس علمیه خواهران استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم راضیه عظیمی فر در گفت و گویی، از تصحیح اوراق امتحانی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مدارس علمیه خواهران در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان همدان خبر داد.

وی اظهار کرد: اوراق امتحانات متمرکز نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در ۹ ماده درسی از تاریخ ۲۳ خرداد توسط ۶ نفر از اساتید مجرب، در گروه های ادبیات عرب و فقه و اصول و احکام در حال تصحیح است.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان همدان خاطرنشان کرد: این اوراق پس از تصحیح توسط تیم اساتید مصحح، بلافاصله در لیست نمرات وارد و به مدارس ارسال می شود.

وی در پایان بیان کرد: امتحانات متمرکز و غیرمتمرکز مدارس علمیه خواهران استان همدان، از ۱۶ خرداد آغاز شده است.