استاد حوزه:

پیشرفت جامعه بدون حضور زنان ممکن نیست

شناسه خبر : 124259

1401/04/06

تعداد بازدید : 47

پیشرفت جامعه بدون حضور زنان ممکن نیست
استاد حوزه علمیه با تأکید بر نقش حوزه های علمیه در تربیت بانوان گفت: نمی توان به پیشرفت جامعه ای بدون در نظر گرفتن زنان آن جامعه، فکر کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم هدی انصاری، استاد مدرسه علمیه خواهران امام حسین(علیه السلام) چالوس، در گفتگویی، با تأکید بر نقش حوزه های علمیه در تربیت بانوان گفت: یکی از مؤلفه های مهم در پیروزی و یا شکست در میادین فرهنگی و اقتصادی هر ملتی، بانوان آن ملت است، حوزه های علمیه خواهران با کمک ابزارهایی مانند تهذیب، تحصیل و پژوهش، بانوان فرهیخته ای را تربیت کرده و به جوامع بشری تحویل داده است. یک بانوی طلبه با ملاک قراردادن پژوهش، هیچ مطلبی را کورکورانه نمی پذیرد و در پی پذیرش محققانه است، لذا در پی فلسفه مسائل وجودی زندگی خویش است و دائما در پی جواب به این سؤالات اساسی است.

وی ادامه داد: فرد با اندیشه های عمیق، برنامه ای مدون برای زندگی خود چیده و سعی می کند بر مدار آن حرکت کند و دائما خود را با این مقیاس می سنجد، اگر چنین فردی با این تفکر ناب، به عرصه جامعه و نقش های مختلف ورود پیدا کند، در تمامی مراحل و مشاغل به بهترین نحو نقش آفرینی خواهد کرد.

خانم انصاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص حوزه های علمیه خواهران تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران پدیده عظیمی است؛ زیرا نمی توان به پیشرفت جامعه ای بدون در نظر گرفتن زنان آن جامعه، فکر کرد، حوزه های علمیه خواهران پذیرای حضور گرم دختران و بانوان این سرزمین در سال تحصیلی جدید است.