عضو ستاد پیشگیری از مصرف مواد مخدر کرمان:

آموزش صحیح و داشتن سواد کافی در حل مسائل اجتماعی امری ضروری است

شناسه خبر : 124260

1401/04/06

تعداد بازدید : 33

آموزش صحیح و داشتن سواد کافی در حل مسائل اجتماعی امری ضروری است
عضو ستاد پیشگیری از مصرف مواد مخدر استان کرمان، در نشست مبلغان طرح آسیب های اجتماعی گفت: داشتن سواد لازم در مسائل اجتماعی و آموزش صحیح برای حل معضلات اجتماعی امری ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، نشست ارتقائی جمعی از مبلغان فعال طرح آسیب های اجتماعی (طرح اعتیاد) با حضور آقای دکتر دهقانی، عضو ستاد پیشگیری از مواد مخدر استان کرمان، در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آقای دهقانی به تبیین کلی پیرامون وجود دغدغه های اصلی در رابطه با ارتقای مبلغان و فلسفه تشکیل این نشست پرداخت و بر اثربخشی آموزش مبلغان و ارتقای آن ها  و تدوام این جلسات تاکید کرد.

وی در طرح موضوع آسیب های اجتماعی بیان داشت: آن چه امروزه در جامعه ما مهم است، جامعیت محتوا و اثربخشی محتواست. این در حالی است که در جامعه اثربخشی موارد محتوایی صفر نیست، ولی بسیار کم است. بدین ترتیب گام اول در آموزش انتقال آگاهی که همان دانش می باشد و چه بسا گاهی همین آگاهی دادن برای آحادی از جامعه اثربخشی موثر است.

عضو ستاد پیشگیری از مواد مخدر استان کرمان در ادامه، به لزوم دارا بودن سواد لازم در مسائل اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: صرف داشتن دانش و آگاهی برای بعضی از آسیب های اجتماعی کافی نبوده، بلکه آموزش باید به عمل و رفتار تبدیل گردد تا اثربخشی مطلوب داشته باشد.

آقای دهقانی افزود: بین آگاهی و رفتار، حلقه ای به نام باور وجود دارد که محرک اصلی آموزش و رفتار است.

وی در ادامه به طور تفصیلی به مباحث و ابعاد اعتیاد در جامعه امروز پرداخت و آثار سوء مصرف مواد مخدر را بیان کرد.