تبیین رسالت و اهداف کانون‌های دانش آموختگان و سمن ها توسط مدیرکل امور دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران در البرز

شناسه خبر : 124489

1401/04/09

تعداد بازدید : 61

تبیین رسالت و اهداف کانون‌های دانش آموختگان و سمن ها توسط مدیرکل امور دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران در البرز
جلسه تبیین و توجیه رسالت ها و اهداف کانون های دانش آموختگان و سمن های مربوطه با حضور آقای مرتضی برگستان، مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران کشور و هیئت همراه در حوزه علمیه کوثر البرز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، آقای مرتضی برگستان، مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران کشور و هیئت همراه در سفر یک روزه به استان البرز، در نشست هم اندیشی با مدیران، معاونین فرهنگی و همکاران مدیریت استان، به تبیین و توجیه اهداف و رسالت های کانون دانش آموختگان و سمن ها پرداختند.

آقای برگستان گفت: باید طلاب در حال تحصیل را به دانش و مهارت تجهیز کنیم تا بتوانند در جامعه اثرگستری داشته باشند. وجود شصت هزار دانش آموخته مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در کشور، ظرفیت و فرصت کم نظیری است که باید از آین ظرفیت به درستی بهره برد. دانش آموختگان و مکان های اثرگستری آنان باید شناسایی شوند و بعد از آن به ارتقاء مهارت و دانش افزایی آنان بپردازیم.

وی تصریح کرد: بانوان نصف جامعه را تشکیل می دهند و بر نصف دیگر جامعه هم تاثیرگذار هستند. یکی از مشکلات دانش آموختگان، رها شدگی پس از فارغ التحصیلی است، باید بتوانیم دانش آموختگان را هویت بخشی کنیم.
 
مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران تصریح کرد: در گام اول باید دانش آموختگان را شناسایی نمود که در چه شرایطی هستند، چه استعدادهایی دارند و ... و درگام دوم، می بایست به شناسایی فضاهایی در جامعه که می توانند اثرگستری داشته باشند، پرداخت و نقطه یابی نمود و در گام سوم باید دانش افزایی و مهارت افزایی انجام داد.
 
وی افزود: بخشی از دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران، می توانند خدماتی را در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی انجام دهند، از سویی، ارگان ها و نهادهای حکمرانی اذعان دارند که این امور باید واسپاری شود به سازمان های مردم نهاد که همين جا نقطه تلاقی است که نتیجه اش تشکیل کانون های دانش آموختگان روی پلتفرم سازمان های مردم نهاد یا NGO است و کارش همان سه گام فوق الذکر است‌.
 
آقای برگستان خاطرنشان کرد: سازمان مردم نهاد، یک سازمان غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است که هر کدام از اینها بار معنایی خودش را دارد. نگاه ما به کانون های دانش آموختگان، نگاه مداخله جویانه نیست، بلکه به عنوان شتاب دهنده و تسهیل‌گر در کنار ایشان هستیم تا کمک کنیم فعالیت کنند، ظرفیت سنجی کنند و استعدادیابی کنند.
 
در انتها در جلسه ای که با حضور معاونت امور اجتماعی استانداری در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد، پس از تبیین اهداف کانون های دانش آموختگان و سمن های حوزوی و با توجه به مسئولیت و رسالت مهم و خطیر این کانون ها، از  آقای دکتر کاظمینی، معاون امور اجتماعی استانداری البرز، درخواست شد که روند ثبت کانون ها و انجام مراحل اداری آن تسهیل گردیده و مساعدت لازم صورت پذیرد.