در مدرسه علمیه حضرت نرجس خاتون(س) دولت آباد مطرح شد:

شیادان فضای مجازی از احساسات پاک دختران سوء استفاده می کنند

شناسه خبر : 125544

1401/05/05

تعداد بازدید : 27

شیادان فضای مجازی از احساسات پاک دختران سوء استفاده می کنند
روانشناس و مشاور خانواده گفت: آنچه در سال های اخیر آرامش خانواده، مادر و فرزندان را تحت الشعاع قرار داده، فضای مجازی است و شیادان در این فضا از احساسات پاک دختران، سوء استفاده می کنند.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه حوزه های علمیه خواهران، آقای محسن پوراحمد خمینی، روانشناس و کارشناس خانواده، در نشست علمی_پژوهشی با موضوع «مدیریت روابط دختر و پسر»، در جمع طلاب مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس(س) دولت آباد، یکی از راه های کسب آرامش در زندگی را احترام به پدر و مادر دانست و گفت: اگر انسان در زندگی، خواسته و رضایت پدر و مادرش را بر خواسته خود ترجیح دهد از باب کسب رضایت ایشان، در زندگی ثمره و نتیجه این احترام و کسب رضایت را خواهد دید و به آرامشی وصف ناشدنی دست می یابد.

مشاور خانواده، با تاکید بر امر تکریم والدین افزود: اگر بخواهیم در دنیا و آخرت به مراتب بالایی برسیم، از طریق احترام و تکریم پدر و مادر است.

وی گفت: با توجه به پژوهش های به عمل آمده آنچه در سال های اخیر آرامش خانواده، مادر و فرزندان را تحت الشعاع قرار داده، فضای مجازی است که علت ایجاد اختلال در نظام خانواده شده است.

وی با تاکید بر کسب اطلاع، تحقیق و پژوهش در خصوص فضای مجازی گفت: فضای مجازی بسیار حساس و خطرناک است و افرادی که چشم بسته در این مسیر حرکت می کنند، ناخواسته طعمه شیادان در این فضا می شوند که از احساسات پاک دختران بی گناه، سوءاستفاده می کنند.