بازدید سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم از مرکز نشر هاجر

شناسه خبر : 125772

1401/05/11

تعداد بازدید : 46

بازدید سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم از مرکز نشر هاجر
سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم با حضور در نشر هاجر و بازدید از غرفه‌های کتاب این موسسه، در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه بین دو نهاد به منظور پیشبرد اهداف و پشتیبانی طلاب در تدوین و تالیف آثار پژوهشی با مدیر عامل نشر هاجر رایزنی کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم زهرا عزیزاللهی، سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم، به همراه خانم حیاتی، معاون پژوهش استان، با حضور در مرکز نشر هاجر ضمن بازدید از غرفه های کتاب این مرکز، با مدیر عامل مرکز نشر هاجر نشستی را برگزار کردند.

سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم و معاون پژوهش استان، ضمن بازدید از غرفه‌های کتاب مرکز نشر هاجر، در خصوص انعقاد تفاهمنامه بین دو نهاد به منظور پیشبرد اهداف، پشتیبانی طلاب در تدوین و تالیف آثار پژوهشی و تبدیل پایان نامه‌ها به کتب، برگزاری کارگاه های عملیاتی و تخصصی در جهت ارتقای سطح پژوهشی طلاب با مدیرعامل نشر هاجر رایزنی کردند.
 
 خانم حیاتی، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قم، به بیان دغدغه ها و اولویت هایی که مد نظر مدیریت استان بود از جمله چاپ پایان نامه های طلاب سطح سه و چهار و شرایط حمایت از این آثار را مطرح کرد.
 
در ادامه خانم عزیزاللهی سرپرست حوزه علمیه خواهران استان قم، بر انعقاد تفاهم نامه ای در راستانی پیش برد اهداف مشترک تاکید کرد و انجام ارزیابی های اولیه آثار توسط ارزیابان استان جهت تسریع در کار، برگزاری دوره ای برای ارزیابان با همکاری مرکز نشر هاجر و شورای نشر این مرکز به منظور یکسان سازی روال ارزیابان را خاطرنشان کرد.
 
در این جلسه، آقای شایانفر، مدیر عامل مرکز نشر هاجر در زمینه حمایت از آثار و تالیفات طلاب حوزه علمیه خواهران استان قم و همکاری همه جانبه، اعلام آمادگی نمود.
 
 در این جلسه، معرفی اپلیکیش‌های تولید شده و استفاده از ظرفیت اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران استان قم در اموری از قبیل ارزیابی آثار، ویراستاری، طراحی، ارائه موضوعات روز جامعه جهت معرفی به مدوّنین پایان‌نامه‌ها و ... مطرح شد.