کتاب حجاب شناسی؛ چالش‌ها و کاوش‌های جدید

شناسه خبر : 84221

1398/09/06

تعداد بازدید : 1498

کتاب حجاب شناسی؛ چالش‌ها و کاوش‌های جدید
انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، کتاب حجاب شناسی؛ چالش‌ها و کاوش‌های جدید را به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ علمیه منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری کوثر، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، کتاب حجاب شناسی؛ چالش ها و کاوشهای جدید را به همت مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه منتشر کرده است.

گوهر اسلام ، سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی و احکام اخلاقی و فقهی در راستای این غایت نازل شده اند. زن با عنصر حجاب اسلامی ، به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم ساخته است.

همچنین زمینه رشد معنوی مردان را در اثر حفظ نگاه تأمین می کند البته که حفظ نظام خانواده از مهم ترین ارزش های آدمی است. آنان که میان نظام خانواده و روابط نامشروع تمایز قایل نیستند؛ به لحاظ معرفتی، نسبی گرایند و معیار سنجش معرفت صحیح از سقیم را انکار می کنند. این گروه، حتی برای رویکرد و اندیشه خود نیز ارزش معرفتی قایل نیستند و همیشه در شکایت مطلق گرفتارند.

حال اگر کسانی با نگاه دینی و اسلامی و یا با رویکرد جامعه شناختی و روان شناختی ، مسئله حجاب را ارزیابی کنند به کارکردهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی آن پی برده ، به تأیید و ترویج آن اقدام می کنند.

بنابراین، پوشش اسلامی زن به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم است که مصونیت اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی را فراهم می سازد.

چالش ها و پرسش های معاصر که ذهن نسل جوان را به خود مشغول ساخته، حوزه پوشش و حجاب اسلامی را نیز دربر گرفته است. مسائلی همچون : آثار و فواید حجاب، رابطه حجاب و عفاف، فلسفه تفاوت پوشش زن و مرد، رنگ مشکی چادر، رابطه حجاب و آزادی، پوشش و حق انتخاب ، نوع حجاب و … .

حجت الاسلام حسین مهدی زاده از پژوهشگران گروه تربیت و مشاوره مرکز، این کتاب را در پاسخگویی به پرسش های و شبهات در زمینه حجاب تألیف کرده است.    

ساختار کتاب:

 نگارنده این کتاب را در پنج فصل با عنوان های: مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب، تاریخچه اجمالی حجاب و حجاب زدایی، چارچوب اسلامی حجاب، تعارض نمایی حجاب و آزادی و کارآمدی چادر و حجاب مشکی تدوین کرده است.

نویسنده در پایان این کتاب نیز به نتیجه گیری، پیشنهادها و توصیه ها و استفتائات و دیدگاه های مراجع تقلید درباره حجاب و لباس توجه کرده است.

برشی هایی از کتاب:

دیباچه:

پیشینه حجاب و پوشش انسان به اندازه ی تاریخ آفرینش اوست. پوشش و لباس هر انسانی پرچم کشور وجود اوست. پرچمی که او بر در خانه ی وجودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند؛ همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود، اعتقاد خود را به هویت ملی خویش ابراز می کند؛ هر انسانی که به یك سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دلبسته است، لباس متناسب با آن ارزشها و بینش ها را از تن به در نخواهد کرد.

حجاب و پوشش بارزترین نشانه ی فرهنگی و نماد ملی است که به سرعت تحت تأثیر سایر پدیده های فرهنگی قرار می گیرد.

هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگی و اجتماعی، با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد؛ چنانکه استیلای فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحله از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید.

چون استعمار و استکبار نتوانست انقلاب اسلامی ایران را از راه نظامی مهار نماید، اکنون با تغییر تاکتیك و روش، تلاش میکند از طریق فرهنگی، آن را دچار استحاله و تغییر هویت نماید. یکی از روش های استکبار برای نفوذ فرهنگی، تشکیك و القای شبهه در مبانی دینی مردم است که طی چند سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

به اعتقاد ما چون دشمن به فرهنگ ما هجوم آورده است، باید به جهاد فرهنگی با آن برخیزیم؛ و جهاد فرهنگی، سربازانِ جان برکفِ جبهه ی فرهنگ و اندیشه دینی را به حضور در خط مقدم این جهاد مقدس فرامی خواند؛ از این رو، نگارنده با توجه به توانایی خود تلاش نموده تا در این جهاد فرهنگی شرکت نماید. از این رو طرح این نوشتار به صورت پاسخگویی به پرسش ها و شبهات است.

پیشنهادها و توصیه ها

پیشنهاد می شود در کتاب های درسی دختران دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، به طور سلسله وار مباحث مختلف حجاب و پوشش به ترتیب دوره های تحصیلی و با رعایت سطح بندی مباحث از ساده به پیچیده به شکل صحیح و زیبا طرح شود، تا دختران جامعه از همان خردسالی به عنوان مادران آینده، با مسائل مختلف حجاب، اعم از فلسفه و فواید حجاب، آثار فردی و اجتماعی آن، پیامدهای بدحجابی و بی حجابی و غیره آشنا شوند و نسبت به حجاب، اعتقاد راسخ پیدا نمایند، اگر دختران جامعه از همان سنین کودکی اعتقاد راسخ و عمیقی نسبت به حقانیت حجاب و مسائل آن، به عنوان یك حجاب درونی، پیدا نمایند یقینا در مرحله حجاب بیرونی نیز بر اساس همان اعتقاد درونی عمل خواهند کرد.

از آن جا که یکی از سوره های قرآنی که بسیاری از مسائل حجاب و پوشش در آن مطرح شده، سوره نور است؛ مناسب است که در مدارس دخترانه، زمینه آشنایی عمیق و تفصیلی دختران با معارف قرآنی این سوره درباره حجاب و پوشش، به طور صحیح و دقیق و کارشناسی شده فراهم گردد.

پیشنهاد می گردد از برخی محصولات فرهنگی، مثل مجله ها به صورت ویژهنامه های هر چند وقت یکبار برای تبیین علمی و جذاب مسائل حجاب برای دختران استفاده شود.

در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها که مقدار آگاهی و توانایی فهم دختران بیشتر است، جلسات پرسش و پاسخ دربارهی بعضی مسائل و شبهات جدید حجاب با حضور کارشناسان آگاه و مسلط دینی و اسلامی، با حضور زنان و خواهران مؤمن فرهیخته و دانشمند تشکیل گردد.

یکی از مراکز فرهنگی مهم که نقش قابل توجهی در گسترش حجاب کامل دارد، سیمای جمهوری اسلامی است؛ زیرا تمام فیلم ها و برنامه های آن نقش الگودهی بسیار مهمی برای مردم دارد؛ بنابراین، جا دارد مسؤولان سیمای جمهوری اسلامی به الگوپذیری مردم، خصوصاً زنان و دختران، از حجاب و پوشش هنرمندان و مجریان تلویزیون، توجه و دقت جدی نمایند.

مراکز فرهنگی و رسانه های جمعی، مثل مطبوعات با نگارش آثار و مقالات علمی و استدلالی به تبیین مسائل مهم و اساسی حجاب برتر بپردازند؛ زیرا همانگونه که از لابلای اثر حاضر روشن گشت، حجاب حداکثری و بیشتر بانوان یکی از احکامی است که دین اسلام، بانوان را به آن ترغیب و تشویق نموده است.

نکته فوق به منزله یك ملاك و معیار برای ارزیابی فعالیت های مطبوعاتی در ارتباط با ترویج فرهنگ حجاب و پوشش در جامعه اسلامی است؛ به این معنا که اگر نتیجه فعالیت های مطبوعاتی در راستای تقویت و تحکیم منطقی حجاب و پوشش بیشتر و برتر باشد، می توان گفت مطبوعات جامعهی اسلامی، در این مورد به وظیفهی اسلامی خود عمل نموده اند؛ ولی اگر فعالیت های مطبوعاتی آنان منجر به تضعیف و تخریب مصادیق حجاب برتر باشد در حقیقت به رسالت مطبوعاتی خود عمل نکرده اند.

خانواده ها، خصوصا مادران که مسؤولیت سنگین تری در تربیت دختران و ارتباط بیشتری با آنها دارند، خود در مواجهه با نامحرم از حجاب کامل، مثل چادر استفاده نمایند، تا از این طریق فرزندان دختر نیز از همان کودکی با حجاب اسلامی آشنا شوند و با تمرین کردن نسبت به آن انس بگیرند.

علاقه مندان می توانند پی دی اف کتاب «کتاب حجاب شناسی؛ چالش ها و کاوش های جدید» را از اینجا دربافت کنند.