انقلاب فرهنگی یا فرهنگ انقلابی

شناسه خبر : 85107

1398/09/19

تعداد بازدید : 1480

انقلاب فرهنگی یا فرهنگ انقلابی

نویسنده: نیما ارزانی

هر ساله در اواسط آذر ماه بعد از سپران روز دانشجو در تقویم روز تشکیل انقلاب فرهنگی به چشم می خورد شورایی که از ارکان مهم تصمیم گیری در امور فرهنگی کشور است.

چهار دهه پیش پدران ما انقلاب فرهنگی را به درستی سرانجام رساندند امروز نوبت ماست که این فرهنگ را کماکان انقلابی حفظ کنیم.هرچند جنگ نظامی ما پایان یافته است اما جنگ فرهنگی کماکان با قوت و شدت بیشتر توسط دشمن ادامه دارد.باور داریم با مشاهده سطحی از جامعه ،آسیب های فرهنگی خیلی زیاد است ودست ما خالی که نیاز است شبانه روزی کار کرد.

کلمات فرهنگی روی زمین مانده است و در این بین حوزه که خواستگاه اصلی انقلاب و دایه دار فرهنگ کشور است روند مطلوبی ندارد.من گاهی به این مطلب فکر می کنم که اگر امام زمان(عج) ظهور کند چه به درد ایشان می خورم و در کدام سمت دولت جهانی ایشان می توانم خدمت کنم.

هرچی که بیشتر تامل می کنم و بررسی می فهمم که نیاز است امروز حوزه در این برهه بیش از پیش به تفکر جهانی بیاندیشد و در عرصه بین الملل بیش از پیش نقش آفرین باشد.مدتی پیش بود که حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید کردند که"اگر امروز کسی در حوزه جهانی فکر نکند به قرآن عمل نکرده است" خود گویای آن است که بیشتر باید در عرصه تفکر جهانی راه را باریک تر و پرخطر تر احساس کرد.درست است که طلبه باید درس و مباحثه کند آیا نیاز نیست که کمی وقت طلاب هم صرف امور به روز و نیاز اساسی گردد؟.آیا غیر از این است که حوزه باید پاسخگوی مطالبات جامعه و آحاد مردم باشد.

اگر بخواهیم در جنگ فعلی موفق شویم بی شک نیاز است از سربازان علم دیده و متعهدی استفاده شود که این امر محقق نمی شود مگر در زیر سایه رهبری نظام که نقش دیده بان در جبهه جنگ را دارد او همه را می بیند ولی ما که در پایین هستیم فقط می شنویم.

اعتقاد من این است که حوزه باید انقلابی باشد اما فقط تفکر انقلابی مهم نیست بلکه باید کار انقلابی کرد فکر انقلابی که منتج به حرکت و جوشش انقلابی نشود هیچ فایده ای ندارد.این که رهبری دغدغه فرهنگی را دارند و تاکید می کند که دشمن در حال اقدام شبانه روزی است این نیاز آیا احساس نشده که حوزه ها هم سربازانی را به جامعه دینی تحویل دهند که شبانه روزی کار کنند.بعضی از این دست خسارات مالی،روحی ،معنوی و... نتیجه کار دشمن و غفلت سربازان فرهنگی است لذا برنامه ریزی دقیق توام با آگاهی و روشنگری باید بهتر تدبیر شود تا کار به نحوه مطلوب انجام گیرد.

حقیقتا بر این باورم که حوزه در تمامی عرصه ها باید از مردم جلوتر باشند و دراین بین واقعا نیاز است مساجد و ائمه جماعات و امامان جمعه رویکرد رهبری و فرمایشات ایشان را به عنوان دیده بان این نظام الگوی خویش قرار داده و جهت گیری های خویش را به این سمت معطوف نمایند چرا که دشمن امروز در مسائل معنوی وارد جامعه می شود همانند عرفان ها و مکاتب دینی مختلف که این راه پرخطر و آسیب های جبران ناپذیر بسیاری را در پی دارد لذا ضروری است که حوزه ها در این زمینه اقدام جدی کنند که چرا مردم دینشان را از عالمانشان می گیرند.

هرچند بحث نفوذ در حوزه علمیه واقعا جدی است باید دقت شود که بعضی ها لباس به تن دارند اما تامین ذهنی و فکری آنها از جای دیگری است که این مهم هم باید با جدیت توسط متولیان پیگیری شود و کوچکترین کوتاهی خسارتی به اندازه آبروی کل روحانیت را در پی خواهد داشت و اعتقاد حقیر این است که روحانیون در عرصه های مدیریتی و نظامی و نخبگان بیشتر رصد شوند و بی شک پیشگیری بهتر از درمان است.

امروزه هرچند برخی از ریشه های فرهنگی کشور همچون محرم ،عاشورا،مسجد و نماز در حال رشد و استقبال است اما حوزه علمیه باید در عرصه فرهنگی همسو با نظرات رهبری آماده باشد که متاسفانه در این عرصه کم کاری کردیم و تلاش کنیم تا همین اقبال به وجود آمده توسعه و تقویت یابد.امروزه خیلی ازما افتخار قدم زدن روی قدمگاه خیل عظیمی از شهدا طلبه و روحانی را داریم پس خودمان را شرمنده نکنیم.