تقدیر سوئدی ها از اقدام «ایکیا» برای حمایت از صندوق دار محجبه فروشگاه

شناسه خبر : 88660

1398/11/20

تعداد بازدید : 893

تقدیر سوئدی ها از اقدام «ایکیا» برای حمایت از صندوق دار محجبه فروشگاه
یکی از بزرگترین برندهای تولید و فروش مبلمان و لوازم خانگی در سوئد (ایکیا) به خاطر حمایت از یکی از پرسنل مسلمان محجبه اش پس از حمله نژاد پرستانه ای که به او شده بود،مورد تقدیر سوئدی ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری کوثر، یکی از بزرگترین برندهای تولید و فروش مبلمان و لوازم خانگی در سوئد (ایکیا) به خاطر حمایت از یکی از پرسنل مسلمان محجبه اش پس از حمله نژاد پرستانه ای که به او شده بود،مورد تقدیر قرار گرفت.

توهین نژادپرستانه به صندوق دار محجبه در یکی از شعبه های «ایکیا» به طور آنلاین انجام شده بود.

یکی از مشتری ها در پیامی برای این فروشگاه نوشته بود: چقدر تاسف آور است که این فروشگاه دارای یک صندوق دار محجبه است . من هرگز بار دیگر پا به این فروشگاه نخواهم گذاشت.

این فروشگاه در پاسخ به این مشتری در پیامی نوشت: مرکز ما دارای ارزش های واضح و مشخص است که مهم ترین آنها احترام به همه بدون توجه به دین،جنسیت و یا پیشینه آنها است.

در این پیام آمده است : قبل از قضاوت کردن اشخاص بر اساس ظاهرشان باید آنها را بشناسید. ما احساس بدی نداریم از اینکه فردی با این شیوه تفکر دیگر به فروشگاه ما نمی آید.

کاربران آنلاین،فورا به دفاع از این فروشگاه پرداخته ،از موضعی که اتخاذ کرده است،دفاع کردند و پنج ستاره به آن دادند.