مدیرکل نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد:

برگزاری جلسات نقد کتاب توسط طلاب خواهر استعداد برتر

شناسه خبر : 98405

1399/08/29

تعداد بازدید : 162

برگزاری جلسات نقد کتاب توسط طلاب خواهر استعداد برتر
مدیرکل نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری جلسات نقد کتاب توسط طلاب دارای استعداد برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کوثر خانم طیبه غفاری با اشاره به برنامه‌های مرتبط با موضوع کتاب در میان طلاب استعداد برتر گفت: در ایام هفته کتاب تا هفته پژوهش شاهد برگزاری نشست‌های علمی با موضوع بررسی و نقدکتاب توسط طلاب هستیم.
وی با اشاره به برنامه هاي متنوع و انگیزشی کتاب و کتابخوانی طلاب استعداد برتر از چاپ آثار تألیفی و تدوینی طلاب استعداد برتربا همکاری مراکز نشر و نهادهای مرتبط و خرید تعدادی از نسخه‌های کتاب‌های تألیفی طلاب استعداد برتر با همکاری مراجع ذی‌ربط به عنوان بخشی از این برنامه‌ها یاد کرد.
مدیرکل نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران از معرفی کتاب‌های تألیفی طلاب استعداد برتر، برگزاری نشست علمی با طلبه استعداد برتر صاحب اثر و بهره‌مندی طلاب از تخفیف‌های نمایشگاهی كتاب به عنوان برنامه‌های دیگر این اداره کل یاد کرد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه طلاب به عنوان عضوی از جامعه حوزوی، در برنامه های مرسوم هفته کتاب و هفته پژوهش مشارکت دارند، علاوه برارائه برخی تسهیلات به ایشان، از آنان خواسته شده تا با همکاری معاونان پژوهش مراکز استانی و مدارس، در جهت انگیزه بخشی و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تحقق شعارمحوری معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران در سال جاری باعنوان «جنبش علمی» مشارکت نمایند.