«تلألو ایثار در وجود زن» منتشر شد

شناسه خبر : 105177

1399/12/25

تعداد بازدید : 448

«تلألو ایثار در وجود زن» منتشر شد
کتاب «تلألو ایثار در وجود زن» به قلم مژگان ثابتی به همت انتشارات حکیم روز، در ۱۵۲ صفحه به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، کتاب (تلألو ایثار در وجود زن ) توسط مژگان ثابتی در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات حکیم روز، در ۱۵۲ صفحه به چاپ رسیده است.

در این کتاب تمرکز نویسنده بر روی جمع آوری آیات و روایات مرتبط با عرصه های ایثارگری زنان در محیط خانه و اجتماع بوده است.

بحث از نحوه حضور زنان در خانواده و اجتماع و مسائل مربوط به آن همواره یکی از بحث‌های داغ و پرهیاهو در بین اندیشمندان مکاتب مختلف بوده است که هر کدام با توجه به منظومه فکری و آراء و عقاید خویش از آن سخن گفته‌اند و عمدتا نیز از دو سوی جاده اعتدال به بیراهه‌ی افراط و تفریط درغلطیده‌اند. معتدلترین و متناسب ترین نگاه را در این بین بنابر آنچه از آیات و روایات بر می‌آید دین اسلام به این قضیه دارد.

دین اسلام تأکید اولیه خویش را بر حضور در جایگاه همسری و مادری نهاده اما حضور اجتماعی زن را نیز در چارچوب موازین و نیز لحاظ خصوصیات و شأن و منزلت وی اجازه می‌نماید. آنچه این پژوهش درصدد ارائه و تبیین آن است، این است که حضور و ایفای نقش زنان چه در خانواده و چه در جامعه اسلامی، در حد انجام وظایف متوقف نمانده و زنان مسلمان با پافرا نهادن از حد انجام وظایف، این حضور را به حضوری فداکارانه و ایثارگرانه مبدل نموده اند. در این کتاب، به تبیین عرصه های ایثارگری زنان در نگرش دینی و راه‌های وصول به آن در آیات و روایات پرداخته شده است.

فصل اول کتاب به تبیین و ارائه کلیات موضوع و مفهوم شناسی اختصاص یافت. فصل دوم، در دو گفتار به عرصه‌های ایثارگری زن در محیط خانواده و راهکارهای وصول به آن در آیات و روایات پرداخت. فصل سوم در سه گفتار به بررسی عرصههای حضور ایثارگرانه زن در حیطه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخت.