مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

کیفیت پذیرش طلاب، مهمتر از کمیت است

شناسه خبر : 106865

1400/02/22

تعداد بازدید : 57

کیفیت پذیرش طلاب، مهمتر از کمیت است
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان در نشستی مجازی با هدف بررسی آسیب های جذب و پذیرش حوزه‌های خواهران، گفت: باید کنترل دقیق در ورودی‌های حوزه صورت پذیرد و منابع موجود، در مسیر تربیت نیروهای توانمند در حوزه ها هزینه شود.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، نشست مجازی مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با مدیران مدارس علمیه خواهران استان در سامانه سیما برگزار شد.

خانم حسینی‌واعظ در این نشست که با موضوع "جذب حداکثری حوزه‌های علمیه خواهرن، آسیب‌ها و رفع موانع موجود" برگزار شد، اظهار داشت: پذیرش و گزینش طلاب، دروازه ورود منابع انسانی به خانواده‌ی حوزوی است که اگر این دروازه به روی همگان باز باشد یا دقت کافی در ورود میهمانان تازه اعمال نگردد، مشکلات فراوانی پیش رو خواهد بود و سرمایه گزافی به هدر خواهد رفت.

وی افزود: باید کنترل دقیق در ورودی‌های حوزه صورت پذیرد و با توجه به اینکه حوزه‌های علمیه، سرمایه زیادی دراختیار ندارند، باید این منابع در مسیر تربیت نیروهای توانمند و بدون هدررفت منابع هزینه شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان، مسئله مهم دیگر در حوزه های علمیه را پذیرش به همراه جذب دانست و توضیح داد: پذیرش یعنی جوانی که خود طالب و متقاضی ورود به مسیر باشکوه طلبگی است، برای این موضوع ارزیابی و پذیرفته شود.

حسینی واعظ در تبیین موضوع "جذب" گفت: جذب، یک اقدام فعال است که مستقیما از سوی حوزه انجام می گیرد و هدف از آن، جهت بخشی به اراده جوانان شایسته و احیانا تغییر تصمیم آنها به سوی انتخاب راه طلبگی است.

گفتنی است در ادامه جلسه، هر یک از مدیران با ارائه گزارشی از فعالیت های پذیرش مدارس علمیه خود، آسیب‌های پیش رو را مطرح کردند.