مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا س گراش:

بی‌حجابی، نوعی بی‌رحمی نسبت به هم جنس و جنس مخالف است

شناسه خبر : 109554

1400/04/27

تعداد بازدید : 86

بی‌حجابی، نوعی بی‌رحمی نسبت به هم جنس و جنس مخالف است
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش گفت: بی‌حجابی را می‌توان بی‌رحمی نسبت به هم جنس و جنس مخالف دانست، زیرا زمانی که موج بی‌حجابی در جامعه شکل می گیرد، به این معنی نیست که تک تک افراد، انگیزه بی‌دینی دارند، بلکه موج رقابت در این باره بین افراد ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم زینب فقیهی، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا(علیهاالسلام) گراش، در نشست اخلاق مجازی که به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد، بیان کرد: حجاب از یک موضوع ارزشی صفر خارج شده و به یک موضوع استراتژیک سیاسی و فرا امنیتی و یک مسئله تمدن ساز بدل شده است.

وی افزود: مسئله بی‌حجابی یک مسئله دست ساز است؛ بعد از اینکه صهیونیست‌ها بر جوامع مسیحی تسلط پیدا کردند، این پدیده به عنوان یک پدیده نوظهور خود را نشان داد و اینک دوران افول خود را نیز آغاز کرده است.

خانم فقیهی گفت: هر چادری که در جوامع اسلامی دور انداخته می شود، افق جدیدی در برابر استعمار می‌گشاید و پس از دیدن هر چهره‌ی بی‌حجابی، امیدهای حمله ور شدن آن ها به اسلام ده برابر می‌شود.

وی افزود: حجاب را به عنوان یک پدیده عقلانی باید نگریست و شخصی که آن را رعایت می‌کند، نسبت به دو قشر شفقت نشان می‌دهد: اول نسبت به دخترهای دیگر که آنها را به چالش و رقابت بی‌ارزش نمی‌کشاند و گروه دوم مردان هستند که ذهنشان را درگیر نمی‌کند.

مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش، بیان کرد: بی‌حجابی را می‌توان بی‌رحمی نسبت به هم جنس و جنس مخالف دانست، زیرا زمانی که موج بی‌حجابی در جامعه شکل می گیرد، به این معنی نیست که تک تک افراد انگیزه بی‌دینی دارند، بلکه موج رقابت در این باره بین افراد ایجاد می شود.

وی در ادامه بیان کرد: مبنای اسلام در حجاب، مبارزه با هوای نفس بوده اما اکنون حجاب در جامعه بصورت انفعالی تعریف می‌شود، در صورتی که باید توجه داشت تعریف فعالانه از حجاب در جوانان تاثیرگذارتر است.

خانم فقیهی در ادامه اظهار داشت: حجاب، افراد را از خطرها مصون می‌دارد و این موضوع برای افرادی که از عقل احتیاط‌گر برخوردار باشند و جامعه‌ای که بتواند ضرر بی حجابی را درک کند موثر است.