از طریق اینترنت مسلمان شدم و تنها فرد محجبه شهرم هستم

شناسه خبر : 92411

1399/03/18

تعداد بازدید : 651

از طریق اینترنت مسلمان شدم و تنها فرد محجبه شهرم هستم
با رشد اینترنت جای حضور فعالان مسلمان در تبلیغ و معرفی اسلام خالی است که چه آنکه افراد زیادی به این واسطه مسلمان شده اند.

به گزارش خبرگزاری کوثر، علی رحیمی مبلغ شیعه در برزیل در اکانت توییتر خود نوشت:

امروز وظیفه کسانیکه زبان بلدن یا می توانند یاد بگیرن خیلی سنگینه .
خانمی بهم پیام داد که چهار ساله مسلمان شدم ،می گفت :آشناییم با اسلام فقط بوسیله یک فرد مسلمان در فضای مجازی بوده.
نکته جالب اینکه ایشان تنها زن محجبه و تنها مسلمان شهر 63 هزار نفری خودش در شرق برزیله .