اتحاد ستودنی شیعه و سنی در هند برای کمک به نیازمندان

شناسه خبر : 92782

1399/03/26

تعداد بازدید : 608

اتحاد ستودنی شیعه و سنی در هند برای کمک به نیازمندان
علمای شیعه و سنی در اقدامی ستودنی به کمک نیازمندان و افرادی که از کرونا آسیب دیده‌اند رفتند که این فعالیت سبب اتحاد بیشتر مسلمانان در هر دو مذهب و احیای حس تعاون و ایثارگری شده است.

به گزارش خبرگزاری کوثر، علمای شیعه و سنی در اقدامی ستودنی که منجر به اتحاد پیروان این دو مذهب شده است، به نیازمندان این کشور و افرادی که به دلیل کرونا بیکار شده و آسیب دیده‌اند کمک کردند.

این اقدام تأثیر مثبتی در سراسر هند به جا گذاشته است و کمک‌های مورد نظر به مسلمانان اختصاص نداشت و همه نیازمندانی را که پیرو سایر ادیان و مذاهب بودند دربرمی‌گرفت.

مناطق مسلمان‌نشین از جمله اماکنی بود که علمای شیعه و سنی در راستای این کمک آنها را مورد توجه قرار دادند. این کمک‌های گسترده مالی، اثرات فرهنگی بسیار خوبی را به همراه داشت، زیرا کمک به همه پیروان ادیان و مذاهب مختلف در هند از سوی علما و پیروان شیعه و سنی سبب احیای تعاون و حس ایثار و فداکاری در میان مسلمانان شده و تقویت اتحاد شیعه و سنی را به دنبال داشته است.

همچنین آنان در راستای این اقدامات خیرخواهانه، از فضای مجازی برای تبلیغ و کمک به نیازمندان استفاده کردند که اقدامی ستودنی بود.