آشنایی با اسباب برکت در وقت و دزدهای زمان
306652

مشاور موسسه انشاء، رفق و مدارا کردن، قناعت و صبر، تفکر و ورزش را موجب برکت در زمان دانست و دزدهای زمان را نیز در چهار بعد نفس، بدن، محیط و ماوراء قابل بررسی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، حجت الاسلام والمسلمین سلمان کهنموئی، در جمع طلاب مدرسه و مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان در مورد اعمالی که سبب برکت در وقت و زمان می شود، گفت: در مورد آنچه موجب برکت در زمان می شود، احادیث زیادی وجود دارد؛ رفق و مدارا کردن، قناعت و صبر، تفکر و ورزش، موجب برکت در زمان است.
 

مشاور موسسه انشاء، در ادامه به دزدهای زمان اشاره کرد و گفت: دزدهای زمان را نیز در چهار بعد نفس، بدن، محیط و ماوراء می توان بررسی کرد. یعنی دزدهای نفسانی زمان، دزدهای بدنی زمان، دزدهای محیطی زمان و دزدهای ماورائی زمان.

وی در ادامه گفت: دزدهای نفسانی زمان، همه گناهان مانند ظلم هستند که دزد زمانند، مثلا سرزنش گرایی، دزد زمان نفسانی است. اینکه فردی مدام خود را سرزنش کند که یکی از برنامه های روزمره خود را نتوانسته انجام دهد، باعث می شود انرژی فرد برای برنامه های بعدی صرف سرزنش کردن شود و به هدر رفته و نتواند بقیه کارهای خود را درست انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین 
کهنمویی، در مورد دزدهای بدنی زمان افزود: سه دزد بیماری، خواب و ضعف از دزدهای زمانی در ساحت بدن است که هر سه را با یک تیر می توان زد و آن ورزش است؛ چون ورزش از ضعف و بیماری تا حد زیادی پیشگیری می کند. در مورد خواب، کسی که زیاد می خوابد یا ضعف دارد یا به دلیل پرخوری است و ورزش هر دو را می تواند جبران کند، ورزش بدن را قوی می‌کند و از ضعف جلوگیری می کند، همچنین انرژی زیادی که از پرخوری وارد بدن شده را مصرف می‌کند. پس ورزش شاه کلید است.

وی بیان کرد: در مورد محیط، اولین دزد زمان رفقای ما هستند که ممکن است وقت زیادی از ما بگیرند. در اینجا باید "نه گفتن" را یاد بگیریم و برنامه ریزی داشته باشیم. دومین دزد محیطی زمان، فضای مجازی و رسانه‌ها و بازی هاست که در این مورد هم باید برنامه ریزی داشته باشیم و اگر رزق خود را چه از جهت مطالعه، چه از لحاظ ارتباط با جنس مخالف و چه از هر لحاظ دیگر در این فضا مصرف کنیم، نمی توانیم در جای صحیح و حلال صرف کنیم، چون رزق مقدر است و اندازه دارد. اگر زیاد از حد در فضای مجازی وقت بگذاریم، در دنیای واقعی نمی‌توانیم وقت بگذاریم. پس در استفاده از دنیای مجازی هم باید برنامه ریزی داشته باشیم و اگر رعایت نکردیم برای خودمان جریمه قرار دهیم و باید بدانیم اگر جریمه را انجام ندهیم، کار و برنامه ها جلو نمی رود.

حجت الاسلام والمسلمین 
کهنمویی در پایان گفت: در ساحت ماوراء فقط یک دزد داریم و آن شیطان است. خداوند در قرآن می فرماید: «لئن شکرتم لأزیدنّکم» (سوره ابراهیم، آیه ۷) یعنی اگر شکر کنیم، وُسع ما زیاد می شود و شیطان چون دوست ندارد ما بزرگ شویم، می خواهد جلوی شکر کردن ما را بگیرد؛ پس ما با شکرگزاری جلوی دزد زمان ماورائی را می گیریم.